Anmeld

På denne side kan du anmelde huller i cykelstien og manglede lys på stierne

Send os et tip
Har du oplevet en fejl eller skade på en af kommunens mange offentlige veje, stier, fortove, vandløb eller grønne arealer?
Med appen TIP TAK kan du hjælpe os med hurtigt at få rettet fejl eller mangler på kommunal ejendom – eller komme med forslag til nye forbedringer.

Manglende lys på cykelstierne
Du kan melde fejl i gadelys på http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx

hvor du også kan følge med i hvor langt de er med reparationerne.