Info om Sønderris

Velkommen til information omkring Sønderris
Ude til højre på denne side finder du mange af de ting vi har i Sønderris, klik på navnet og du kommer videre.

I godt 40 år har der været gang i Sønderris. Der er gennem tiden lavet rigtig mange spændende initiativer, der har udviklet Sønderris til det dejlige område, det er i dag. Sønderris fik eget lokalråd i november 2010. Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for de foreninger, institutioner, erhverv m.m. der er i Sønderris. Det er i Lokalrådet, at borgerne taler sammen og tilrettelægger politikken for udvikling af vores lokalområde. Lokalrådet har til opgave at samle trådene, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet i lokalområdet. 1 gang om året afholdes så møde med økonomiudvalget på Esbjerg kommune.

Sådan er det at bo i Sønderris – en bydel med fokus på Sundhed og livskvalitet

Vi er stolte af at kunne præsentere Sønderris for dig. Det er et fantastisk område at bo og leve i. Hvis du interesserer dig for områdets historie, kan vi nævne, at der netop er udkommet en bog, hvor du kan finde historien om hvordan Sønderris blev til. Bogen kan købes via Sønderris Sportsklub, hvor du også kan læse en beskrivelse af den.

bog

Ønsker du at tale med nogle der kender Sønderris rigtig godt kan vi henvise til:

Sønderris’s byrådsrepræsentant Tommy Noer e-mail: tommynoer@gmail.com tlf. 40174301. Sønderris historie ved Tommy Noer

Lokalrådet er et koordinerende, formidlende og igangsættende led i Sønderris. Det fungerer som kontaktled til andre lokalråd, Esbjerg kommune samt øvrige relevante myndigheder og organisationer mm. Lokalrådene har årlige møder med kommunens økonomiudvalg, Vej og Park samt er høringspart i sager der vedrører udviklingen i Sønderris. Et Lokalråd betyder, at borgerne skal have indflydelse på udviklingen af kultur- og idrætslivet, børneinstitutionerne, ældreservicen, og lignende i eget lokalområde. Lokalrådet er et upolitisk organ, som samler og koordinerer ønsker og forventninger. Der er møde og taleret i forhold til økonomi-udvalget og Vej og Park i Esbjerg kommune. Lokalrådet er et naturligt sted, hvor borgere, foreninger og institutioner kan drøfte områdets udvikling og fremtid, dvs. ”vende sagerne” på så tidligt tidspunkt at ideerne og forventningerne kan indgå i beslutningsgrundlaget. .

127a

Skolen
Den lokale skole hedder nu Auraskolen, afdeling Sønderris (sommer 2015), Auraskolen er også at finde i Hjerting og Brøndum, de 3 skoler har samme ledelse.
Skolen dækker 0.-9. klasse og ligger dels på Krebsens Kvarter (0.-6. klasse inklusiv SFO) og på Saturnvænget (“Gården” med 7.-9. klasse).
Skolen arbejder med en sundhedspolitik opdelt i 3 søjler (kost, motion og trivsel) og har i over 10 år modtaget det grønne flag.
Skolen startede i marts 1982, hvor Runa Rathmann og Peter Hundebøll tog kampen op for at få en moderne skole i vores området.

skolen207a

Sønderris sportsklub (SSK) tilbyder en lang række aktiviteter for både børn og voksne inden for fodbold, håndbold, gymnastik og badminton. Desuden er der mulighed for at dyrke fitness, løbetræning og indoor cycling. SSK råder over en stor flot hal, gymnastiksal samt masser af boldbaner som anvendes om eftermiddagen og aftenen. Der findes også multibane, basketballbane og løbebaner ved siden af hallen. I forlængelse af hallen findes der Fitness og spinningslokaler. Du kan træne på hold eller når du selv har lyst. Alle fitness medlemmer kan få adgang via personlig brik.
Ud over træning er der også fokus på sundhed og kost og der udbydes livsstilsændringshold.
Vi har investeret i godt IT-system, så alle medlemsskaber, billetter m.m. købes via Onlineshop. SSK er drivkraften bag mange af de sociale arrangementer for området.205a

Foto julekalender2014

Midtgård er en Kommunal økologisk besøgsgård, som hver dag har besøg af dagplejere, institutioner, skoleklasser, lokale grupper og andre gæster – hvor læring og oplevelse går hånd i hånd. På gården kan opleves forskellige bondegårdsdyr lige fra grise til høns. Stedet fungerer til dagligt som besøgs- og læringsrum for dagplejere, daginstitutioner og skoler. Gården blev etableret i 1996 som landbrugsværksted og er beliggende i Sønderris, hvor land og by bindes sammen mellem Gjesing Nord og Guldager. Man kan nemt gå eller cykle til Midtgård via Krebsestien fra Esbjergs centrum ligeledes er der gode busforbindelser til området. Midtgård er meget værdifuldt for lokalområdet og dette afspejler sig i at rigtig mange forældre eller bedsteforældre benytter stedets faciliteter som et yndet udflugtsmål. Området kan frit benyttes under hensyntagen til stedets aktiviteter. Fra gårdspladsen kan man følge energistien gennem 1000 års skoven. Mange foreninger og grupper har møde eller foreningsaktivitet på gården – flere gange ugentligt er der forskellige hold, der mødes om en aktivitet. Aktiviteterne spænder lige fra stenhugning, pileflet, vævere til hundetræning. Lokaler kan ikke lånes til private formål.

Derudover er der mulighed for at låne området til skolearrangementer arrangeret af forældrerådene i klasserne.

128a

123a122a20a121a

Vuggestue og børnehaver. Daginstitutionen i Sønderris hedder Galaksen og rummer børn i alderen 0-6 år. Galaksen har tre afdelinger, der alle ligger tæt på hinanden: Regnbuen og Solstrålen i Tvillingernes Kvarter og Stjerneskuddet i Krebsens Kvarter. Stjerneskuddet er netop ved at blive ombygget og udvidet og derefter etableres der en ny legeplads.

21a

Forretninger i Sønderris. Sønderris har sit eget lille indkøbs område. Det ligger i Vandmandens Kvarter og indeholder frisør  pizzaria, solcenter og bezin station samt indkøbsmuligheder hos Fakta og Rema.
Bussen kører til Sønderris ca. hver 1/2 time og der kører også natbusser i weekenden.

103a

Frivillighed. I Sønderris har vi en god tradition for at arbejde sammen – med hinanden og med områdets institutioner. Det gjorde vi, da vi skulle have en skole, da skolen skulle udvides, da vi ønskede os et multicenter med sportsfaciliteter, fritidsklub & sognelokaler og senest igen, da vi udvidede multicentret med et motionscenter. I Sønderris står vi sammen om at samle penge ind og give en hånd med, hvis der er projekter vi brænder for. Vi føler ansvar for vores boligområde og fælles faciliteter og har en velfungerende skole, sportsklub og institutioner.

Natur Sønderris omgrænses af et varieret naturområde, som indeholder 1000-årsskoven i nord, udsigtspunkter omkring Midtgaard, et stort vådområde med flere vandløb langs Krebsestien og smuk natur omkring forsinkelsesbassiner nær boligområderne ved Jomfruens og Vægtens kvarter samt Uranusvænget.

216a

Der er grønne områder inde i flere af boligområderne og flere boldbaner i nærheden af skolen. Alle har i Sønderris mulighed for på få minutter at komme ud i naturen og afhængigt af vejr og årstid at møde f.eks. rådyr, fasaner, rovfugle og fiskehejrer samt en variation af forskellige blomster, mange smådyr og insekter. Der er opsat bænke i naturen, så der er mulighed for f.eks. et hvil, en snak eller blot mindfulness. Sønderris har et udbygget sti-system, der gør det let at gå, løbe eller cykle en tur, også hvis man f.eks. vil videre ad stier mod stranden, mod byen eller butikkerne i Gjesing Nord.

Energistien i Sønderris – en natursti med motionsfremmende foranstaltninger.
Sønderris byder på de dejligste naturområder, et super godt stisystem og masser af oplevelser. Prøv at lade bilen stå og tag en tur i vores område. Vi vil gerne opfordre til at bruge vores dejlige områder til lidt motion med udetræning for hele kroppen. Løb, cykel eller gå en tur, brug dine sanser, afprøv de nye redskaber — vi har det hele lige uden for døren. Hele ruten er på ca. 6,5 km, men kan gøres kortere eller deles over flere dage. Der er opsat fitness og legeredskaber op på ruten. Ved hallen blev den nye multibane indviet.

Indvielse af multibanen

Der vil stå nogle kort oversigter på ruten.

Bolig former I Sønderris kan du finde mange forskellige former for boliger, lige fra parcelhuse, rækkehuse og boligbyggeri. I 1977 startede 1. etape af Sønderris. Sønderris byder også på kolonihavehuse.

Fælles sociale arrangementer.  Hvert år tilbydes der rigtig mange forskellige arrangementer for børn og voksne i området. Året starter med “Nytårsmarch den 1. januar”, hvor alle der har lyst til en fælles gåtur i området mødes foran Sønderrishallen og går en tur i området. Turen slutter af med varm aspargessuppe i foyeren. Så indbydes til fastelavnsfest i februar for de mindste, gymnastikopvisning for områdets børn og voksne i marts, fælles samling til Sct.Hans på bålpladsen i juni, den store festuge “SønderrisDage” i august, høstmarked på Midtgård i september og juletræsfest i december. Forår og efterår tilbydes “Spis sammen” arrangement i foyeren.

scthans

Spejder (baptist) finder du lige før Midtgård hvor de også har deres egen kirke.

Kom og dans i Danmark består af en række danseforeninger ud over landet. Der er lokalforeninger i mange byer i Danmark. Foreningerne arrangerer dansekurser efter Johan Fastings oplæg på flere niveauer. Danseaftner, hvor man mødes for at have det hyggeligt sammen og selvfølgelig for at danse! Foreningerne bygger på frivillighedens princip om, at ingen er betalte, men alle hjælper med, frivilligt, for at få det hele til at fungere. Vi danser, fordi det er sjovt! Kom og dans med os, og bliv en del af et hyggeligt og socialt dansemiljø!

Alle er velkomne, og du behøver ingen dansepartner for at gå hos os, vi har dansere i alle aldersgrupper og specielle ungdoms hold i nogle byer. Der er også kommet mere fokus på børnene, så der vil fremover blive udbudt børnehold, som enkelt dags kurser. I Esbjerg har vi til huse i Sognehuset i Sønderris om onsdagen.  Der er åbent hus arrangement/gratis prøveaften i august/september og januar hvert år.

Hvem danser swing

Kolonihavehuse
Fotograf Chaika har været forbi i september 2015 og taget disse fantastiske billeder. Klik på det enkelte billede og se den i større format.

119a

112a 111a 110a

126a112a