Lokalråd

Lokalråd
I godt 35 år har der været gang i Sønderris. Der er gennem tiden lavet rigtig mange spændende initiativer, der har udviklet Sønderris til det dejlige område, det er i dag. Sønderris fik eget lokalråd i november 2010. Lokalrådet fungerer som en paraplyorganisation for de foreninger, institutioner, erhverv m.m. der er i Sønderris. Det er i Lokalrådet, at borgerne taler sammen og tilrettelægger politikken for udvikling af vores lokalområde. Lokalrådet har til opgave at samle trådene, sikre helhedstænkning og fremme samarbejdet i lokalområdet. 1 gang om året afholdes så møde med økonomiudvalget på Esbjerg kommune. Det er lokalrådet, der sammensætter dagsorden, som skal sendes til kommunen i god tid. Emnerne skal til mødet skal være lidt store emner (politikker m.m.). Småting tages stadig med forvaltningen.

Fakta om lokalrådet:

 • Et upolitisk overordnet organ, som samler og koordinerer ønsker og forventninger
 • Har møde- og taleret i forhold til økonomi-udvalget i Esbjerg Kommune
 • Har høringsret i forhold til ting, der hører ind under lokalrådets virke
 • Et naturligt sted hvor borgerne og foreningerne kan drøfte byens udvikling og fremtid. Altså “vende sagerne” på så tidligt et tidspunkt at ideerne og forventningerne kan indgå i beslutningsgrundlaget.Ønsker du at skrive til lokalrådet i sønderris, så benyt lokalrod@soenderris.dk
 • Valgbare og stemmeberettigede er alle myndige personer bosiddende i Sønderris. Dog kan byråds- og regionsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har overordnede ledende funktioner, ikke vælges til lokalrådet. Bopælskravet gælder dog ikke for repræsentanter valgt/udpeget af foreninger og institutioner.
 • Lokalrådet består af 9 medlemmer.
 • Sønderris lokalråd holdt stiftende generalforsamling i august 2010, hvor sammensætningen blev :
  • 4 folkevalgte personer, som vælges for 2 år
  • 5 repræsentanter udpeges af foreninger og institutioner i Sønderris, som sidder 4 år og følger valget til kommunalbestyrelsen.

  Alle kan søge støtte til medfinansiering af projekter der understøtte vores virke. Formålsparagraf: Lokalrådet skal bidrage til udvikling af lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i Sønderris. Mere info her

 • Bestyrelse.
 • Årsmøde
 • Vedtægter marts 2012 
 • Scrapbog
 • Arrangementer
 • Ansøgning om midler fra lokalrådet

Lokalrådets initiativtagere (Peter Hundebøl, Inge Hansen og Tommy Noer)